Sumama si insan sa bahay pagkatapos ng reunion, matagal na daw syang walang dilig